កង់កៅស៊ូ

 • Rubber wheel

  កង់កៅស៊ូ

  គុណភាពល្អការអនុវត្តជាក់ស្តែងនិងសាមញ្ញសមត្ថភាពទ្រទ្រង់ធំអាយុកាលសេវាកម្មបានយូរការជួបប្រជុំគ្នាងាយស្រួល។
  អត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៃកង់កៅស៊ូគឺសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការស្រូបយកដីមិនស្មើគ្នាដើម្បីផ្តល់នូវការបើកបររលូនដោយគ្មានការរដិបរដុបនិងរញ្ជួយ។
  នេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅពេលដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្ងាញ់។
  នៅពេលប្រើជាបន្តជាមួយតួសម្ដែងកង់កង់មានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗរួមមាន៖
  សមត្ថភាពផ្ទុកធំ។ កង់កៅស៊ូមានប្រជាប្រិយភាពកម្មវិធីឧស្សាហកម្មដោយសារតែសមត្ថភាពផ្ទុកធំ។