ឈុតកង់

  • Bicycle Trailer

    ឈុតកង់

    ធ្វើឱ្យសេវាកម្មតំឡើងប្រេងប្តូរប្រេងនៅលើឡានធ្វើការបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងមានផាសុកភាពនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃឡាន។ ម៉ូទ័រធ្វើពីប៉ូលីយូធែនធន់ងាយស្រួលប្រើស៊ុមដែករឹងមាំ - ប្រព័ន្ធភ្ជាប់កង់យ៉ាងរហ័ស, ការផ្គូរផ្គងជាមួយនឹងការបញ្ចូលម៉េសធានាថាមានចរន្តខ្យល់ល្អមានផ្នែកខាងមុខនិង ទ្វារក្រោយ, ខ្យល់ជុំនិងការពារទឹកភ្លៀងនៅក្នុងទ្វារខាងមុខ, អិនមេនសុទ្ធជាមួយគម្របបិទជិត; ជាមួយឆ្នូតឆ្លុះបញ្ចាំងនិងឆ្លុះបញ្ចាំង